A Magyar Országos Szakmai Ipartestület információs oldala | 2018. február. 23.

Ez a cikk hosszú, de sok profitot hozhat Önnek!

0

Post By RelatedRelated Post

Áprilistól lehet pályázni mikro-, kis- és középvállalkozásoknak arra a 2733 milliárd forintra, amit az unió gazdaságfejlesztési programokra ad. Cikkünkben összeszedtük az összes területet, amit a szemfüles vállalkozók megostromolhatnak pályázataikkal.

Az Európai Bizottság elfogadta a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) felügyelete alá tartozó mindhárom operatív programot, ezzel megnyílt az út minden idők legnagyobb gazdaságélénkítő és fejlesztési programjának végrehajtására – írta a hirado.hu.

A gazdaságfejlesztést támogató uniós programok zászlóshajója a GINOP 2733 milliárd forintos kerettel. A program célja a hozzáadott érték növekedése, a foglalkoztatás bővítése, az új vállalkozások számának növelése. A GINOP arra épít, hogy a javuló gazdasági környezet, a stabilizálódó makrogazdasági helyzet a vállalkozásokat tevékenységük minőségi fejlesztésére, bővítésére ösztönzi.

 

 Összeszedtük, hogy e gazdaságfejlesztési programban milyen területeken lehet pályázni a vállalkozásoknak.

 

A kis- és középvállalkozások versenyképességének javításáról szóló 1. prioritás keretébe tartozik egyebek mellett a mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítésére szánt 80 milliárd forint. Ugyanez a cégkör termelési kapacitásainak bővítésére kombinált hiteltermék keretében juthat forráshoz, 20 milliárd forint összegben.

– Vállalkozói inkubátorházak fejlesztése 2,2 milliárd forint.

– Vállalkozói mentorálás a mikro- és kisvállalkozások részére 1,3 milliárd forint.

– Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése 80,0 milliárd forint.

– Mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatása a szabad vállalkozási zónákban 5 milliárd forint.

– Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése kombinált hiteltermék keretében 20 milliárd forint

– Ipari parkok fejlesztése, illetve barnamezős iparterületek megújítása 6 milliárd forint.

– Logisztikai szolgáltató központok fejlesztéseinek támogatása 4 milliárd forint.

– Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása 5 milliárd forint.

– Professzionális klaszterszervezetek minőségi szolgáltatásnyújtásának támogatása 2 milliárd forint. – Beszállítói integrátorok és beszállító mikro-, kis- és középvállalkozások támogatása 8 milliárd forint.

– Turisztikai szervezetek (TDM) fejlesztése 2 milliárd forint.

– Nemzeti turisztikai marketing és keresletösztönző program 8,35 milliárd forint.

A kutatás, technológiai fejlesztés és innováció című 2. prioritás körébe tartozik egyebek között a vállalatok önálló, illetve együttműködésben végzett K+F+I tevékenységének támogatása. A két kategóriára külön-külön 25-25 milliárd forint jut. Az ELI lézer kutatóközpont megvalósításának második fázisához 34,58 milliárd forintot rendelt a kormány.

– Vállalatok önálló K+F+I tevékenységének támogatása 25 milliárd forint.

– Vállalatok együttműködésben végzett K+F+I tevékenységének támogatása 25 milliárd forint.

– Innovációs voucher 3 milliárd forint.

– Innovációs ökoszisztéma (start-up és spin-off) 6 milliárd forint.

– Vállalatok önálló innovációs tevékenységének támogatása kombinált hiteltermék keretében 13,3 milliárd forint.

– K+F versenyképességi és kiválósági együttműködések – integrált projektek 25 milliárd forint.

– K+F versenyképességi és kiválósági együttműködések – társadalmi kihívások 15 milliárd forint.

– Nemzetközi K+F kapcsolatok fejlesztése 3,5 milliárd forint.

– Stratégiai K+F műhelyek kiválósága 10 milliárd forint.

– K+I infrastruktúra megerősítése – nemzetköziesedés, hálózatosodás 25 milliárd forint.

– Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központ – kutatási infrastruktúra fejlesztése 21 illiárd forint.

– ELI lézer kutatóközpont megvalósítása (ELI-ALPS) nagyprojekt, 2. fázis 34,58 milliárd forint.

Az infokommunikációs fejlesztésekről szóló 3. prioritás legnagyobb támogatási tétele az újgenerációs elérési hálózat tervező keretrendszerre (NGA) és körzethálózatok fejlesztésére tervezett 68 milliárd forint, amelyhez kombinált hiteltermék keretében lehet hozzájutni.

– Oktatási intézmények és IKT vállalkozások közötti együttműködés ösztönzése és támogatása 2,84 milliárd forint.

– IKT cégek által előállított termékek és szolgáltatások piacosításának célzott támogatása kombinált hiteltermék keretében 1,15 milliárd forint.

– IKT start-up vállalkozások nemzetközi megmérettetésének támogatása kombinált hiteltermék keretében 1 milliárd forint.

– Az informatikai ágazatban működő mikro-, kis- és középvállalkozások nemzetközi piacokra való belépésének támogatása kombinált hiteltermék keretében 1,7 milliárd forint.

– Infokommunikációs motivációs, szemléletformáló és kompetencia-fejlesztő program KKV-knak 2 milliárd forint.

– Vállalati folyamatmenedzsment és e-kereskedelem támogatása kombinált hiteltermék keretében 4 milliárd forint.

– Vállalati mobilalkalmazás-fejlesztések és bevezetések támogatása kombinált hiteltermék keretében 2 milliárd forint.

– Felhőalapú (IaaS, PaaS, SaaS) vállalati szolgáltatások, IKT megoldások fejlesztésének és piaci bevezetésének támogatása kombinált hiteltermék keretében 1 milliárd forint.

– Felhőalapú (IaaS, PaaS, SaaS) vállalati szolgáltatások, e-számlázás, e-aláírás és egyéb korszerű IT alkalmazások megoldások terjesztése és bevezetése a KKV-k körében kombinált hiteltermék keretében 2 milliárd forint.

– Közösségi internet hozzáférési pontok fejlesztése, szolgáltatási portfóliójuk bővítése 2 milliárd forint.

– Újgenerációs NGA és körzet-hálózatok fejlesztése kombinált hiteltermék keretében 68 milliárd forint.

– Intézmények hálózati hozzáféréseinek, kapcsolatainak fejlesztése 2,86 milliárd forint.

– Kormányzati hálózatok konszolidációja, kapacitásainak, teljesítményének növelése 4,29 milliárd forint.

Az energiáról szóló 4. prioritás körében háromszor 6 milliárd forintra lehet pályázni. A célok a következők: épületenergetikai fejlesztések, épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva, illetve helyi hő- és villamosenergia igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal.

– Épületenergetikai fejlesztések 6 milliárd forint.

– Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva 6 milliárd forint.

– Helyi hő- és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal 6 milliárd forint.

A foglalkoztatásról szóló 5. prioritásban a legnagyobb összeg – 102 milliárd forint – az út a munkaerőpiacra programra jut.

– Út a munkaerőpiacra 102 milliárd forint.

– Társadalmi célú vállalkozások ösztönzése – támogató szolgáltatások 1 milliárd forint.

– Társadalmi célú vállalkozások ösztönzése 6 milliárd forint.

– Fiatalok vállalkozóvá válása – vállalkozás indítási költségeinek támogatása 2,9 milliárd forint.

– Gyakornoki program pályakezdők támogatására 10 milliárd forint.

– A rugalmas foglalkoztatás elterjesztése a konvergencia régiókban – rugalmas, családbarát – foglalkoztatási módszerek bevezetése a munkáltatóknál 3 milliárd forint.

– Jogszerű foglalkoztatást célzó szolgáltatásnyújtás támogatása 5,5 milliárd forint.

A versenyképes munkaerőről szóló 6. prioritás keretében 30 milliárd forint költhető az alacsony képzettségűek és közfoglalkoztatottak képzésére.

– Alacsony képzettségűek és közfoglalkoztatottak képzése 30 milliárd forint.

– A digitális szakadék csökkentése 8,95 milliárd forint.

– Idegen nyelvi készségek fejlesztése 4 milliárd forint.

– Részvétel az OECD Felnőttek Képesség- és Kompetenciamérése programjában 1,1 milliárd forint.

A turizmusról szóló 7. prioritás négy tétele közül kiemelkedik a tartós állami tulajdonú kulturális örökségek turisztikai hasznosítása, 10 milliárd forintból.

– Tartós állami tulajdonú kulturális örökségek turisztikai hasznosítása 10 milliárd forint.

– Aktív turisztikai hálózatok infrastruktúrájának fejlesztése 3 milliárd forint.

– Gyógyhelyek komplex turisztikai fejlesztése 4 milliárd forint.

– Nemzeti parkok komplex turisztikai fejlesztése 4,5 milliárd forint.

A pénzügyi eszközökről szóló 8. prioritásból kiemelkedik a mikro-, kis- és középvállalkozások versenyképességének növelésére fordítható 44 milliárdos hitel, valamint az ugyanennek a vállalati körnek szánt, kapacitásbővítést szolgáló kombinált hitel 30 milliárd forintos kerete.

– Vállalatok önálló K+F+I tevékenységének támogatása HITEL 10 milliárd forint.

– Vállalatok önálló innovációs tevékenységének támogatása keretében finanszírozott kombinált hitel 20 milliárd forint.

– Újgenerációs NGA és körzet-hálózatok fejlesztése keretében finanszírozott kombinált hitel 47,4 milliárd forint.

– IKT cégek által előállított termékek és szolgáltatások piacosításának célzott támogatása keretében finanszírozott kombinált hitel 1,72 milliárd forint.

– IKT start-up vállalkozások nemzetközi megmérettetésének támogatása keretében finanszírozott kombinált hitel 1 milliárd forint.

– Az informatikai ágazatban működő mikro-, kis- és középvállalkozások nemzetközi piacokra való belépésének támogatása keretében finanszírozott kombinált hitel 2,5 milliárd forint.

– Vállalati folyamatmenedzsment és e-kereskedelem támogatása keretében finanszírozott kombinált hitel 5 milliárd forint.

– Vállalati mobilalkalmazás fejlesztések és bevezetések támogatása keretében finanszírozott kombinált hitel 2,5 milliárd forint.

– Felhőalapú (IaaS, PaaS, SaaS) vállalati szolgáltatások, IKT megoldások fejlesztésének és piaci bevezetésének támogatása keretében finanszírozott kombinált hitel 1,5 milliárd forint.

– Felhőalapú (IaaS, PaaS, SaaS) vállalati szolgáltatások, e-számlázás, e-aláírás és egyéb korszerű IT alkalmazások, megoldások terjesztések és bevezetése a KKV-k körében keretében finanszírozott kombinált hitel 2,5 milliárd forint.

– Mikro-, kis- és középvállalkozások versenyképességének növelése HITEL 44 milliárd forint.

– Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése keretében finanszírozott kombinált hitel 30 milliárd forint.

A pályázatokról szóló hivatalos megjelenést a Magyar Közlönyben ide kattintva töltheti le!

 

(Forrás: Magyar Közlöny, 2015. évi 38. szám; 2015. március 24.; 3006-3015. oldalak)

akadmin