A Magyar Országos Szakmai Ipartestület információs oldala | 2018. február. 23.

Közeleg az újabb kötelező cégmódosítás végső határideje!

/ 2015-01-21 Hírek No Comments
53-_Top_Timing_Strategies_for_Corporate_Relocation

Post By RelatedRelated Post

Tisztelt MOSZI-tagok! A hatályos jogszabályok alapján minden Bt. és KKt. legkésőbb 2015. március 15. napjáig köteles az új Ptk. rendelkezéseivel összhangba hoznia a társasági szerződését, és köteles a Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködéséről dönteni, amely döntését jogi képviselő útján kell a cégbírósághoz benyújtani.

A Korlátolt felelősségű társaságok, társadalmi szervezetek számára a fenti bejelentési kötelezettség és társasági szerződés módosítás határideje 2016. március 15. napja.

Azon Bt-k és KKt-k, és Kft-k esetében, amelyeknek az alapítására vagy legutolsó módosítására 2014.03.15. napja előtt szerződésminta alkalmazásával került sor, pusztán az új Ptk. hatályba lépése következtében – a szerződésminta változásából fakadóan – cégmódosításra kell, hogy sor kerüljön.

A határozatot, és ha szükséges- a Ptk. rendelkezéseihez igazított (módosított) társasági szerződést illeték és közzétételi költségtérítés megfizetése nélkül lehet a cégbírósághoz benyújtani.

Azonban egyéb cégadatot is érintő változás esetén (pl. székhely módosítás, tagok személyes adataiban történő változás stb.) az arra irányadó illetéket és közzétételi költségtérítést is kell fizetnie a cégnek.

A fentieket elmulasztó cégekkel szemben a cégbíróság törvényességi felügyeleti eljárást indíthat, és ezen eljárás során a céget, illetve ha megállapítható, hogy a törvényességi felügyeleti eljárásra a vezető tisztségviselő adott okot, a vezető tisztségviselőt 100.000 Ft-tól 10 millió Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtja.

A fentiek szerinti kötelező cégmódosítás nem vonatkozik azon gazdasági társaságokra, amelyek 2014.03.15. napját követően egyéb okból kifolyólag (pl. név változás, ügyvezető váltás, székhely változás) módosították a cég létesítő okiratát, ebben az esetben ugyanis az eljáró ügyvéd feladatát képezte a fentieknek való eleget tétel is. [...]”

 

 

akadmin