A Magyar Országos Szakmai Ipartestület információs oldala | 2018. február. 23.

Iskolánkról

MOSZI Ipartestületi Szakközép- és Szakiskola

A Magyar Országos Fodrász, Fogtechnikus, Kozmetikus, Kéz-, Lábápoló és Műkörömépítő, Szikvízkészítő, Kelmefestő- Vegytisztító Szakmai Ipartestület 1996-ban hozta létre, azóta pedig sikeresen működteti és tartja fenn az Ipartestületi Szakközépiskolát.

. Nagy múltú iskola vagyunk, ami minőségi oktatást kínál, kiváló, a szakterületükön elismert tanárok közvetítésével. Ebből következik, hogy itt lehet hozzájutni a legkorszerűbb ismeretekhez, amely birtokában a tanulók nagyobb eséllyel tudnak elhelyezkedni a szakmájukban, mintha máshol tanultak volna. Az Ipartestületi Szakközép és Szakiskola főtevékenysége az oktatás, a szakképzés, melyet iskolarendszerű és iskolarendszeren kívüli képzésben folytatunk. A további szakmai fejlődés érdekében továbbképzéseket indítunk. Országos vizsgaközpontként is működünk

Iskolarendszerben történő képzés

Iskolarendszerben kozmetikus és fogtechnikus szakképzés folyik 1997. február 1-jétől. 2010. szeptember 1-től fodrász iskolarendszerű szakképzést is folytatunk. 2013. szeptember 1-től az új OKJ szerint két lépcsős rendszerben indítjuk képzéseinket: gyakorló kozmetikus – kozmetikus, fogtechnikus gyakornok – fogtechnikus és gyakorló fodrász – fodrász.

2010-től az USUS Optimus TISZK tagja iskolánk. Engedélyezett tanulólétszámunk 280 fő. Az adott tanévben indított osztályok létszáma mindig az aktuálisan érvényes, államilag meghatározott szakmaszerkezeti döntés függvénye.

Iskolarendszerű és az iskolarendszeren kívüli szakképzés típusai, 2014. december 31-ig végzettek létszáma:

Fodrász: 1111 fő

Kozmetikus. 1436 fő

Fogtechnikus: 198 fő

Kéz- és Lábápoló, műkörömépítő csak iskolarendszeren kívül: 2345 fő

Szikvíz: 919 fő

Valamennyi oktatónk, legyen elméleti vagy gyakorlati képzést vezető tanár, egyetemi végzettséggel vagy mestervizsgával rendelkezik.

A tanulóink gyakorlati képzése, mely a teljes képzési idő minimum 70%-át lefedi, elsődlegesen a gazdaság vérkeringésében, elismert és felkészült mesterek közreműködésével történik, jól felszerelt fodrász és kozmetikus szalonokban, fogtechnikai laborokban. Tanulóink látókörének szélesedését szolgálják a rendszeres hazai és külföldi szakmai kirándulások, versenyek, kongresszusok és klubnapok. A versenyeken elért eredményeink kiemelkedőek, oktatásunk eredményességét támasztják alá.

A tanulók elméleti és gyakorlati tudását rendszeresen vizsgabizottság előtt mérjük. Az egyes vizsgák anyagát, a tételeket minden tanuló kézhez kapja, így lelkiismeretesen készülhet, a nagy erőpróbára, a szakmai vizsgára is. A vizsgarutin megszerzése jól tükröződik szakmai vizsgáink eredményeiben.

Minden iskolánkban végzett tanuló és tanfolyami résztvevő részére a szakmai vizsga után, külön kérésre, meghatározott térítés ellenében EUROPASS bizonyítványt állítunk ki.

Juttatásaink iskolarendszerű képzésben

A 2010 / 2011 tanévtől rászoruló tanulóinknak tankönyvtámogatást adunk, szabályzatunkban foglaltak szerint.

A gyakorlati képzés tanulószerződéses foglalkoztatás keretében történik. Tanulószerződéssel foglalkoztatott tanulóinkat

 • tanulói munkabér
 • ebéd hozzájárulás
 • munkahelyi baleset-biztosítás
 • orvosi szolgáltatás illeti meg.

Iskolánkban 2009-től diákönkormányzat működik. Az iskola életét befolyásoló döntésekben hallatják véleményüket a diákság képviselői.

Tanulóink részére ipartestületi pártolótagdíj ellenében szakmai nyelvi tanfolyamokon (angol és német), továbbképzéseken, szakmai rendezvényeken ingyenes vagy rendkívül kedvezményes részvételi lehetőséget, fogtechnikus képzésünk esetén szakmai folyóirat előfizetését biztosítjuk!

További részletek: http://szepszakmak.hu/moszi-iskola/kepzeseink/iskolarendszeru-szakkepzes/

Iskolarendszeren kívüli képzések

1990-től az Ipartestület, majd 1997-től az Iskola tanfolyami rendszerű felnőttképzéseket is szervez, a fentiek mellett az alábbi területeken:

 • Fogtechnikus gyakornok + fogtechnikus tanfolyam
 • Gyakorló fodrász + fodrász tanfolyam
 • Gyakorló kozmetikus + kozmetikus tanfolyam
 • Kelmefestő, vegytisztító, mosodás tanfolyam
 • Kézápoló, műkörömépítő részszakképesítő tanfolyam
 • Lábápoló tanfolyam
 • Speciális lábápoló tanfolyam
 • Szikvízgyártó részszakképesítő tanfolyam

Iskolarendszeren kívüli tanfolyami képzéseink költségtérítésesek, rövidebb képzési idejűek és munka vagy egyéb elfoglaltság mellett is végezhetők. Az iskolarendszerű képzéseknél felsorolt előnyök (szakmai rendezvények, továbbképzések, gyakorlati oktatási helyek a gazdasági életben) tanfolyami képzéseinkre is érvényesek.

További részletek: http://szepszakmak.hu/moszi-iskola/kepzeseink/tanfolyami-rendszeru-kepzesek/

Szakmai továbbképzések

Már végzett szakemberek részére illetve képzésben résztvevők számára szakmai és nyelvi továbbképzéseket indítunk.

Ízelítő nem OKJ-s szakmai képzéseinkből:

 • Nemzetközi szépészeti továbbképzés és vizsga (INFA)
 • Fogtechnikus angol akkreditált tanfolyam
 • Kozmetikus angol tanfolyam
 • Fodrász angol tanfolyam
 • Smink tanfolyam
 • Kozmetikai wellness akkreditált tanfolyam
 • Kozmetikus ismeretfelújító és továbbképző tanfolyam
 • Nyirokmasszázs akkreditált tanfolyam
 • Női fodrász továbbképző tanfolyam
 • Férfi fodrász továbbképző tanfolyam
 • Kézápoló, műkörömépítő szakoktatói tanfolyam
 • Elsőellátás-elsősegyély nyújtás akkreditált tanfolyam tanfolyam
 • Tűz- és munkavédelmi oktatás

További részletek: http://szepszakmak.hu/moszi-iskola/kepzeseink/szakmai-tovabbkepzesek/

Vizsgaközpont

Az iskola az oktatáson kívül az általa képviselt szakmákban 7 éve országos vizsgaközponti feladatokat is ellát, melynek egyik fontos engedélyezési kritériuma a gyakorlati vizsgára biztosított technikai feltétel megléte. Ebből következik, hogy az intézmény rendelkezik saját fogtechnikai tanlaborral, fodrász és kozmetikai szalonnal.

A vizsgaközpont statisztikai eredménye a vizsgázók létszám alapján a teljes működési időszakra: 10545 fő

További részletek: http://szepszakmak.hu/moszi-iskola/vizsgakozpont/