A Magyar Országos Szakmai Ipartestület információs oldala | 2018. február. 23.

Tanfolyam: munkáltatók munka- és tűzvédelmi kötelezettségei

FIGYELEM! A Magyar Országos Szakmai Ipartestület (MOSZI) az általa képviselt szakmák mindegyike számára 2014. március hónap során munka- és tűzvédelmi tanfolyamokat szervez, melyekre szeretettel várjuk a tag és nem ipartestületi tag vállalkozókat is egyaránt.

A tanfolyamokat az egyes szakmákban a következő időpontokban tartjuk meg:

2014. 03. 06., 14:30 óra: fogtechnikus szakma
2014. 03. 10., 15:00 óra: fodrász szakma
2014. 03. 13., 10:30 óra: szikvízkészítő szakma

 Munkáltatói feladatok:

1.  Tűzvédelmi szabályzat készítése
Jogszabályi hivatkozás: 1996. évi XXXI tv.  A tűz elleni védekezésről
Ha a munkáltatók ötnél több munkavállalót foglalkoztatnak, vagy ha ötvennél több személy befogadására alkalmas létesítményt működtetnek, illetve a fokozottan tűz- és robbanásveszélyes besorolás esetén és kereskedelmi szálláshelyeken tűzvédelmi szabályzatot kell készíteniük.

2. Tűz- és munkavédelmi oktatások megtartása

Jogszabályi hivatkozás: 1993. évi XCIII tv. a Munkavédelemről
1996. évi XXXI tv. A tűz elleni védekezésről
Évente legalább egy alkalommal, tűz- és munkavédelmi oktatás megtartása a munkavállalók részére, illetve az új belépők munkába állása előtt.

3. Tűzoltó készülékek folyamatos ellenőrzése

Jogszabályi hivatkozás: 1996. XXXI évi tv. A tűz elleni védekezésről
28/2011 (IX. 6.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról
Kézi oltókészülékek éves felülvizsgálata, 5. és 15. évben középkarbantartás, 10. évben teljes karbantartás.

4. Beépített tűzvédelmi rendszerek ellenőrzése

Jogszabályi hivatkozás: 28/2011 (IX. 6.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról
Fali tűzcsapok, tömlők, csatlakozók, tűz jelző és oltó rendszerek, valamint hő- és füstelvezető rendszerek félévenkénti ellenőrzése és felülvizsgálata

5. Befogadóképesség meghatározása

Jogszabályi hivatkozás: 30/1996. (XII. 6.) BM rendelet a tűzvédelmi szabályzat készítéséről
A tevékenység helyszínét képező és 50 főnél nagyobb befogadóképességű helyiséget tartalmazó önálló rendeltetési egység vagy önálló rendeltetési egységen belüli, építményrész esetében a megengedett maximális befogadóképességet.

6. Kockázatértékelés elkészítése

Jogszabályi hivatkozás: 1993. évi XCIII tv. A Munkavédelemről
A munkáltatónak a tevékenység megkezdése előtt el kell végeztetnie a kockázatértékelést, illetve legalább 3 évenként új kockázatértékelést kell készíteni.
A kockázatértékelést jelentős változás (technológia, alkalmazott eszközök, jogszabályok, stb.) esetén újból el kell végezni.

7. Munkabiztonsági jelzések feltüntetése

Jogszabályi hivatkozás: 1993. évi XCIII tv. a Munkavédelemről, 3/2002 (II.8.) SzCsM-EüM együttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről
Az olyan munkahelyen, ahol a veszély jellege indokolja, a munkavállalók és a munkavégzés hatókörében tartózkodók védelme érdekében biztonsági és egészségvédelmi jelzéseket kell alkalmazni.

8. Egyéni védőeszközök meghatározása

Jogszabályi hivatkozás: 1993 évi XCIII tv. a Munkavédelemről
Az egyéni védőeszköz juttatásának belső rendjét a munkáltatónak írásban kell meghatároznia. E feladat ellátása munkabiztonsági és munka-egészségügyi szaktevékenységnek minősül.

9. Elsősegély felszerelés

Jogszabályi hivatkozás: 1993. évi XCIII tv. a Munkavédelemről
A munkáltatói létszám függvényében megfelelő minőségű és mennyiségű elsősegély felszerelés készenlétben tartása.

Hatályos hatósági bírságok:

Jogszabályi hivatkozás: 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelete a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról
Tűzvédelmi oktatás hiánya: 100.000 Forint / munkavállaló
Tűzoltó készülék ellenőrzés elmulasztása: 30.000 Forint / készülék
Tűzoltó készülék hiánya: 50.000 Forint / készülék
Tűzvédelmi szabályzat hiánya: 60.000 – 250.000 Forint
Tűzjelző központ ellenőrzésének hiánya 500 m2 felett: 400.000 – 2.000.000 Forint / rendszer

Készítette: Team Pro 33 Bt.

Ha hiányt tapasztal a fenti dokumentumok valamelyikében, vagy esedékes egy felülvizsgálat, illetve, ha nem biztos abban, hogy a már meglévő dokumentáció megfelel-e a hatályos jogszabályoknak, akkor forduljon bizalommal cégünkhöz!
A hét minden napján rendelkezésére állunk, ingyenes tanácsadást biztosítunk, több megrendelés esetén pedig kedvezményt adunk.

A Team Pro 33 Bt. minden szakembere kivétel nélkül rendelkezik a szükséges kvalitással, ahhoz, hogy kifogástalan minőségű okmányokat biztosítson Önnek!

Team Pro 33 Bt.

+36 70/ 67 11 400

www.dokumentaciok.info

akadmin